Telecommunication Solutions
Impossible Just Takes Longer to Design

Company

Võimatu nõuab lihtsalt rohkem aega

Uus ettevõte PROTEI EUROPA OÜ kuulub PROTEI ettevõtete grupi holdingu koosseisu. PROTEI EUROPA OÜ moodustati 2016. aastal äriühingu PROTEI kohaloleku laiendamiseks EL territooriumil.

PROTEI on 2002. aastal asutatud edukalt ja dünaamiliselt arenev teadus- ja tootmisfirma. Me tegeleme telekommunikatsioonitoodete ja -lahenduste väljatöötamise, juurutamise ja edaspidise kaasneva teenindamisega. Meie firma töötab vastavuses ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemiga.

Firma tegevussuunad:

Meie lahendused on piisavalt paindlikud, et tagada tarnitavate platvormide integratsioon ükskõik millise võrgukeskkonnaga ja vastata iga konkreetse kliendi nõudmistele.

Meie süsteemide omapäraks on meie firma poolt iseseisvalt väljatöötatud tarkvara ja riistvara. Meie teostame seadmete valmistamise ja tarkvara loomise täit tsüklit. Meie uurimislaborid ja oma tootmisbaas töötavad selle kallal, et luua parimaid innovatsioonitooteid, mille järele telekommunikatsiooniharus nõudlus on.

Firma koosseisu kuulub üle 250 töötaja, kellest valdav osa on kvalifitseeritud tarkvara väljatöötajad.

Firma PROTEI lahendusi kasutavad kümned mobiili- ja fikseeritud side operaatorid 26 välisriigis, teenindades nende abil üle 200 miljoni abonendi üle kogu maailma.